Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Projekty Uchwał Rady Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Projekty uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Michałów - 2023, menu 53, artykuł 283 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Projekty uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Michałów

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026;
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku łub żywności dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem,, Posiłek w szkole i w domu " na lata 2024 - 2028;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
i) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " na rok 2024;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;
k) w sprawie zapewnienia uruchomienia linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ";
l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Michałów z obszarem gminy Pińczów;
ł) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku;
m) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Sędowice oraz Tur Dolny, niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy Michałów.
n) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sędowice znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
o) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów.

 

projekt 9. a).pdf

projekt 9. b).pdf

projekt 9. c).pdf

projekt 9. d).pdf

projekt 9. e).pdf

projekt 9. f).pdf

projekt 9. g).pdf

projekt 9.h).pdf

projekt 9. i).pdf

projekt 9. j).pdf

projekt 9. k).pdf

projekt 9. l).pdf

projekt 9. ł).pdf

projekt 9. m).pdf

projekt 9. n).pdf

projekt 9. o).pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-17 przez Jaros Paulina
udostępniono
2023-11-17 14:10 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-17 14:26 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
52
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.