Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje społeczne - Konsultacje społeczne, menu 29, artykuł 312 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług

 

Na podstawie art. 5a, art. 30, ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zmn.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz 571) w związku  z uchwałą Nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy oraz uchwałą Nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji

mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

dotyczących:

- projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
 z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.

Konsultacje trwają od dnia 22 grudnia 2023 roku  do 29 grudnia 2023 roku.

            Projekt uchwały poddany konsultacjom udostępniony jest na stronie internetowej Gminy (www.michalow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.michalow.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie.

            Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych tj.:

1) poprzez zbieranie uwag i propozycji od mieszkańców na „Formularzu zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

2) poprzez przyjmowanie opinii od organizacji pozarządowych na „Formularzu zgłaszania opinii”.

            Formularze konsultacyjne udostępnia się do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie i na stronach internetowych: www.michalow.plwww.michalow.bip.gov.pl.

            Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 roku do godziny 13.00.

            1) w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie pok. Nr 1; 28-411 Michałów 115, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Gminy w Michałowie, a nie data stempla pocztowego lub

            2) drogą elektroniczną na adres e-mail: michalow@op.pl.

 

Michałów, 22.12.2023r.

 

WÓJT GMINY

Bogusław Kowalczyk

 

uchwała usługi na 2024r ok.docx

zal-nr-3-do-zarz.-form. zgl.uwag usługi 2023.docx

zał nr 4 form. zgl. opinii-dla-org.-usługi 2023.docx

 

Metryka

sporządzono
2023-12-22 przez Ziółkowska Magdalena
udostępniono
2023-12-22 13:14 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-12-22 13:16 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.