Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Projekty Uchwał Rady Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Projekty uchwał na LXVII sesję Rady Gminy Michałów - 2023, menu 53, artykuł 317 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Projekty uchwał na LXVII sesję Rady Gminy Michałów

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Michałów na 2023 r.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023 -2026;
c) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2024 r.
d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2024-2027;
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024;
f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2024;
g) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;
i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sędowice znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
j) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
k) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów;
l) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Michałów;
ł) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
n) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
o) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Michałów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2024 rok.

 

projekt 10 a).pdf

projekt 10 b).pdf

projekt 10e).pdf

projekt 10 f).pdf

projekt 10 g).pdf

projekt 10 h).pdf

projekt 10 i).pdf

projekt 10 j).pdf

projekt 10 k).pdf

projekt 10 l).pdf

projekt 10 ł).pdf

projekt 10 m).pdf

projekt 10 n).pdf

projekt 10 o).pdf

 

 

Metryka

sporządzono
2023-12-29 przez Jaros Paulina
udostępniono
2023-12-29 11:01 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-12-29 11:07 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
70
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.