Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje społeczne, menu 29, strona 2 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-05 08:18

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024. Na podstawie art. 5a, art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2023-11-16, ostatniej modyfikacji 2023-11-16 18:28

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
Data wytworzenia 2023-11-15, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 09:49

Konsultacje społeczne

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów prawa miejscowego oraz mieszkańców Gminy Michałów. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
Data wytworzenia 2023-11-08, ostatniej modyfikacji 2023-11-08 12:32

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

na temat projektu - uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, - uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 24 października do 7 listopada 2023 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat
Data wytworzenia 2023-10-24, ostatniej modyfikacji 2023-10-24 09:31

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5a, art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 5 ust.
Data wytworzenia 2023-05-18, ostatniej modyfikacji 2023-05-18 13:15

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Michałów zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2031” Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-03-29, ostatniej modyfikacji 2023-03-29 10:44

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 09 do 20 marca 2023 r w celu zebrania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Data wytworzenia 2023-03-09, ostatniej modyfikacji 2023-03-09 14:29

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektów następujących projektów
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 10:15

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Data wytworzenia 2023-01-20, ostatniej modyfikacji 2023-01-20 15:02

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie Wójt Gminy Michałów zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2031” Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
1 2 3
2 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.