Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje społeczne - Konsultacje społeczne, menu 29, artykuł 418 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały regulującej system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów

Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji

mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

dotyczących projektów następujących projektów uchwał:

-  w sprawie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Michałów.           

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektu uchwały poddanego konsultacjom.

Konsultacje trwają od dnia 22 maja 2024 r. od godz. 15.00 do dnia 29 maja 2024 r do godz. 12.00

            Projekty uchwał poddane konsultacjom udostępnione są na stronie internetowej Gminy (www.michalow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.michalow.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie.

            Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych tj.:

1) poprzez zbieranie uwag i propozycji od mieszkańców na „Formularzu zgłaszania uwag 
i propozycji do projektu uchwały w sprawie uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów”,

2) poprzez przyjmowanie opinii od organizacji pozarządowych na „Formularzu zgłaszania opinii”.

            Formularze konsultacyjne udostępnia się do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy   w Michałowie i na stronach internetowych: www.michalow.pl i www.michalow.bip.gov.pl.

            Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 maja 2024 r. do godz. 12.00:

            1) w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie pok. Nr 1; 28-411 Michałów 115, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Gminy w Michałowie, a nie data stempla pocztowego lub

            2) drogą elektroniczną na adres e-mail: michalow@op.pl.

 Michałów, 22 maj 2024 r.

 

WÓJT GMINY

/-/    Bogusław Kowalczyk

Uchwała.PDF

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI.docx

Formularz zgłaszania opinii.docx

                                                                                              

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-05-22 przez Purtak Dorota
udostępniono
2024-05-22 14:22 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2024-05-22 14:27 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
11
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.