Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych - Konsultacje społeczne, menu 29, artykuł 401 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia  konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Michałów w roku 2024”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od  24 kwietnia 2024 r. do 8 maja 2024  r. w celu zebrania opinii,   uwag i propozycji  mieszkańców Gminy Michałów  oraz  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie na temat projektu uchwały:

-  projekty uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024”

Formą przeprowadzenia konsultacji było ogłoszenie o konsultacjach, które zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie (www.michalow.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów (www.michalow.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie. Zainteresowani otrzymali możliwość  przekazania swoich opinii i uwag pisemnie pocztą elektroniczną lub osobiście poprzez udostępnienie formularza zgłoszenia.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Michałowie   nie zgłoszono żadnych uwag, opinii czy  wniosków.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą NR XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy oraz uchwałą Nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałów.

 

Michałów, dnia 9 maja 2024 r.

Wójt Gminy Michałów

Bogusław Kowalczyk

Metryka

sporządzono
2024-05-09 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2024-05-09 08:53 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2024-05-09 08:55 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
21
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.