Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesja Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 92 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Michałów

        Zwołuję sesję Rady Gminy Michałów na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) na wniosek złożony przez Radnych Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 14 – tej w  świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie za 2022 r. oraz przedstawienie przyszłych potrzeb i zamierzeń na 2023 r.
  5. Analiza stanu oświaty i funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy Michałów wraz z informacją o możliwościach i zasadach finansowania tworzenia i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026;

c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

d) w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2023;

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałów, oznaczonej Nr 1542/83 o pow. 0,0104 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów;

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałów, oznaczonej Nr 1542/92 o pow. 0,0235 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów;

g) w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

h) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich;

i) w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Michałów za udział w sesjach rady gminy.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Jarosław Wleciał

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl) 

Metryka

sporządzono
2023-02-22 przez Paulina Jaros
udostępniono
2023-02-22 07:45 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-02-22 09:03 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
57
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.