Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesja Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 76 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Michałów.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 r.

7. Zapoznanie z analizą finansową i rzeczową systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych na terenie gminy – przedstawienie bieżących potrzeb w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Michałów.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

11. Informacja o realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2023 r.

    b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026;

    c) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2023-2028;

    d)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Michałów na lata 2023-2026;

    e) w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Michałów na 2023 rok;

    f) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności  dla osób objętych  Wieloletnim Rządowym Programem „ Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

    g) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych Wieloletnim Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

    h) w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w Michałowie znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Metryka

sporządzono
2023-01-20 przez Paulina Jaros
udostępniono
2023-01-20 15:16 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-01-20 15:17 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
94
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.