Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesja Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 313 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 29 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sytuacja finansowa podmiotu zdrowotnego podległego gminie.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Michałów i sprawozdań: Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy za 2023 r.,
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z omówieniem zrealizowanych w mijającym roku zadań inwestycyjnych.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Michałów na 2023 r.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023 -2026;
c) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2024 r.
d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2024-2027;
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024;
f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2024;
g) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;
i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sędowice znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
j) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
k) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów;
l) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Michałów;
ł) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
n) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
o) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Michałów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2024 rok.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Projekty uchwał - link

 

Metryka

sporządzono
2023-12-22 przez Jaros Paulina
udostępniono
2023-12-22 15:27 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-12-29 11:09 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
17
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.