Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nabór - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 311 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Nabór

Wójt Gminy Michalów ogłasza dodatkowy nabór dla 4 uczniów w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i średniej który spełnia następujące warunki:

 • zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • jest członkiem rodziny krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • uczeń nie brał udziału w podstawowym naborze "Granty PPGR” (nie otrzymał laptopa).

 

Informujemy, że jest to sprzęt używany, typu laptopa, który został zwrócony przez rodziców/opiekunów prawnych w związku z uzyskaniem wsparcia w programie Laptop dla ucznia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, które będzie podstawą do udzielenia wsparcia w ramach powyższego programu;
 2. zgoda na przetwarzanie danych;
 3. oświadczenie.

Ponadto należy dostarczyć dokumenty potwierdzające:

 1. zamieszkanie w gminie PPGR (kserokopia rachunku za media np. śmieci, prąd, kserokopia legitymacji ucznia);
 2. pokrewieństwa w linii prostej członka rodziny pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu – odpis aktu stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);
 3. fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki listy płac/wynagrodzeń, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR, dokumenty ze składnic akt/KOWR, etc.) – jeśli nie zostały dotychczas przedłożone;
 4. zamieszkanie członka rodziny pracującego w PPGR w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Komplet dokumentów z adnotacją „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem należy dostarczyć do Urzędu Gminy Michałów (pokój 4) lub pocztą tradycyjną na adres: Michałów115, 28-411 Michałów  w terminie do dnia 28 grudnia 2023 roku do godziny 12.00.

W ramach naboru może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 4kompletnych oświadczeń. O przyznanym wsparciu decyduje kolejność złożonych oświadczeń wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu: 41 3565243 wew. 34.

Szczegółowe informacje o programie i warunki udziału dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oswiadczenie-dla-rodzica-dziecka.pdf

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

Klauzula-informacyjna-RODO.pdf

Oswiadczenie-dla-pelnoletniego-ucznia-szkoly-sredniej.pdf

Metryka

sporządzono
2023-12-21 przez Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz
udostępniono
2023-12-21 14:32 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-12-21 14:35 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.