Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesja Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 282 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja na temat gospodarki mieszkaniowej gminy - aktualny stan i potrzeby.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026;
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku łub żywności dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem,, Posiłek w szkole i w domu " na lata 2024 - 2028;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
i) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " na rok 2024;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;
k) w sprawie zapewnienia uruchomienia linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ";
l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Michałów z obszarem gminy Pińczów;
ł) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku;
m) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Sędowice oraz Tur Dolny, niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy Michałów.
n) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sędowice znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
o) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów.
10. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy Michałów.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Projekty uchwał - link

Metryka

sporządzono
2023-11-17 przez Jaros Paulina
udostępniono
2023-11-17 14:23 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-17 14:28 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.