Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 179 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Michałów

 INFORMACJA
Przewodniczącego Rady Gminy Michałów
dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Michałów za 2023 r.

               

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Michałów przedstawia Radzie Gminy Michałów Raport o stanie Gminy Michałów za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r., w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2022 r.

              Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Michałów z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

           Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Michałów.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Michałowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

W debacie nad Raportem o stanie gminy Michałów za 2022 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Michałów, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2023 r. (czwartek) do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie – pokój nr 1.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 czerwca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Michałów, 31.05.2023 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Michałów

  Jarosław Wleciał

 

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

 

Formularz zgłoszenia do debaty

RAPORT O STANIE GMINY MICHAŁÓW ZA ROK 2022

Metryka

sporządzono
2023-06-01 przez Henryka Gietka-Bębenek
udostępniono
2023-06-01 11:35 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-06-06 08:05 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
46
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.