Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesja Rady Gminy Michałów - Ogłoszenia, menu 28, artykuł 110 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 14.30 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Perspektywy współpracy z Powiatem Pińczowskim.
5. Informacja na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2022 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2022 r.
7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie na temat bezpieczeństwa Gminy Michałów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.
8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2022 r.
9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat zagrożeń epizootycznych na terenie powiatu i gminy.
10. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 r.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
15. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026;
c) w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów;
d) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
e) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
f) w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich;
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry stanowiącej własność Skarbu Państwa;
h) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów w miejscowości Góry;
i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrocieryż znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
j) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów w miejscowości Wrocieryż.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl) 

Metryka

sporządzono
2023-03-21 przez Jaros Paulina
udostępniono
2023-03-21 19:19 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-03-23 15:16 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
53
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.