Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - 2023, menu 124, artykuł 172 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Wójt Gminy Michałów działając jako Zamawiający zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

 

KOSZENIE POBOCZY PRZY DROGACH GMINNYCH W 2023 ROKU

I. Opis Zadania:

 1. Wykonanie mechanicznego wykaszania poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Michałów tj. dwustronne koszenie poboczy dróg gminnych na długości ok. 30km, za pomocą kosiarki bijakowej oraz ręczne obkaszanie słupków do znaków i tablic drogowych w miejscach niedostępnych dla kosiarki bijakowej
 2. Usługa obejmuje wykonanie koszenia poboczy na szerokości 1 m.
 3. Prace będą dysponowane wg. potrzeb Zamawiającego.
 4. Zamawiający wymagać będzie gotowości do realizacji zadania w ciągu do pięciu dni roboczych od przekazania zlecenia przez pracownika Zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

 

III. Termin realizacji zadania:

 1. Termin realizacji usługi: Zamawiający zleci koszenie w terminie od momentu podpisania Umowy do 30.06.2023r

IV. Cena oferty:

a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty amortyzacji urządzenia, koszty osobowe, koszty dojazdów, koszty paliwa, koszty zabezpieczenia terenu robót itp.).

b) Cena oferty jest ceną brutto zawierającą wszelkie ewentualne upusty, promocje, itp.

V.Kryteria oceny oferty:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena (wartość oferty brutto) – waga 100%.

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2023r. do godz. 1200
 2. Ofertę należy składać:
 3. a) za pomocą wiadomości e-mail (skan podpisanej oferty) na adres michalow@op.pl,
 4. b) na adres Zamawiającego: Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów (decyduje data i godzina wpływu oferty)
 5. c) osobiście na biurze podawczym Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem:

dotyczy zamówienia pn.:

KOSZENIE POBOCZY PRZY DROGACH GMINNYCH W 2023 ROKU

 

VII. Warunki odrzucenia oferty:

 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy została złożona po terminie składania ofert określonym w zaproszeniu do składania ofert.

 

VIII. Pozostałe informacje dotyczące postępowania:

 1. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy ani miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.
 2. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót.
 3. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót.
 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.
 5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.
 6. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
 7. Rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru każdego z elementów zlecenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego po zgłoszeniu gotowości do obioru całości przedmiotu zlecenia.
 8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą rozliczane w oparciu o wystawioną fakturę VAT.
 9. Termin płatności faktury – 30 dni.
 10. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe
 11. Osoba z Gminy Michałów uprawniona do kontaktu: Jarosław Szałapski – Inspektor ds. Inwestycji i infrastruktury gminnej tel. 605 84 57 93.

 

Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonego formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zaproszenia)

 

 

p.o. Wójta Gminy Michałów

Bogusław Kowalczyk

 

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

UMOWA.pdf

Metryka

sporządzono
2023-05-25 przez Jarosław Szałapski
udostępniono
2023-05-25 11:16 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-05-25 11:26 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
93
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.