Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe – sondaż rynku - 2023, menu 124, artykuł 127 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku

Rozgraniczenie nieruchomości

 

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina Michałów

Michałów 115

28-411 Michałów

NIP 662-176-33-06

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi: Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości – droga oznaczona jako dz. o nr ewid. 333 obręb Kołków gm. Michałów z działkami graniczącymi o nr ewid.: 85, 86, 96, 97, 93/4, 93/3, 93/2, 94, 334 obręb Kołków gm. Michałów.

 

III. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 sierpnia 2023 r.

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

                - opatrzona pieczątką,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

  1. Miejsce oraz termin składania ofert
  2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

   - poczty, kuriera, poczty elektronicznej: kamila.wasala@michalow.pl, lub też dostarczona osobiście na adres Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów, do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30.

 

  1. Kryterium wyboru oferty:

cena – 100%

VII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

FORMULARZ OFERTOWY – SONDAŻ RYNKU.pdf

 

Pytanie

Metryka

sporządzono
2023-04-06 przez Kamila Wąsala
udostępniono
2023-04-06 10:25 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-04-11 13:03 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
99
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.