Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Gospodarka nieruchomościami Przetargi - nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Przetargi - nieruchomości, menu 122, artykuł 265 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi - nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Michałów

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

 

 1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZ. NR 159/2 O POW. 1,1079 ha OBRĘB GÓRY, 0001, gmina Michałów

stawka wywoławcza rocznego czynszu:              616 kg pszenicy ~ 680 zł

wysokość wadium:                                               68,00 zł

 

 1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZ. NR 402 O POW. 1,1100 ha OBRĘB GÓRY, 0001, gmina Michałów

stawka wywoławcza rocznego czynszu:               718 kg pszenicy ~ 790,00 zł

wysokość wadium:                                               79,00 zł

 

 1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZ. NR 826/3 O POW. 0,6100 ha OBRĘB TUR PIASKI, 0015, gmina Michałów

stawka wywoławcza rocznego czynszu:               327 kg pszenicy ~ 360,00 zł

wysokość wadium:                                                36,00 zł

 

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości gruntowe, sklasyfikowane jako grunty rolne, położone na terenie gminy Michałów.
 2. Dla dz. Nr 159/2 i 402, poł. Góry prowadzona jest księga wieczysta KI1P/00020730/3, a dla dz. nr 826/3, poł. Tur Piaski prowadzona jest księga wieczysta KI1P/00021495/0.
 3. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomości położone są na terenach oznaczonych jako teren szkoły oraz grunty rolne.
 4. Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: brak uzbrojenia.
 5. Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 6. Czynsz dzierżawny będzie płatny w okresach rocznych do 20-go grudnia każdego roku.
 7. Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał wszelkie zobowiązania podatkowe związane z użytkowaniem w/w nieruchomości.
 8. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 01.12.2023 r. (piątek) w budynku Urzędu Gminy w Michałowie

o godz. 10.00 dla dz. 159/2, Góry, kolejny o godz. 10.30 dla dz. 402 Góry oraz o godz 11.00 dla działki 826/3 Tur Piaski.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie w terminie do dnia 11.2023 r. wadium w podanej wyżej wysokości.
 2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza
  z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11.2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie.
 3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 12.2023 r. wraz z oświadczeniem o posiadaniu statusu rolnika indywidualnego – druk oświadczenia dostępny w Urzędzie Gminy w Michałowie pok. nr 9.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie w dniu 11.2023 r.
 5. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Pozostałe informacje:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
  w Michałowie pok. 9 lub pod nr tel. (0-41) 356- 52 - 43 wew. 32 w godz. 7.30 – 15.30, kom. 691-491-995.

Metryka

sporządzono
2023-10-24 przez Panek Edyta
udostępniono
2023-10-24 10:14 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-10-24 10:19 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
47
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.