Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Gospodarka nieruchomościami Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe – sondaż rynku Rozgraniczenie nieruchomości - Informacje, menu 121, artykuł 316 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku Rozgraniczenie nieruchomości

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku

Rozgraniczenie nieruchomości

 

I. Zamawiający:

Gmina Michałów

Michałów 115

28-411 Michałów

NIP 662-176-33-06

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi: Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości – działka Nr ewid. 23/2 o pow. 1,4900 ha, położna obręb Tomaszów, gm. Michałów z działką o Nr ewid. 24/2 o pow. 2,8855 ha, położoną obręb Tomaszów, gm. Michałów (czynności rozgraniczenia dotyczą granicy biegnącej pomiędzy nieruchomością Nr 23/2 i 24/2 - położonej od strony południowej oraz od strony wschodniej, bowiem granica północna nieruchomości Nr 23/2 stykająca się z  nieruchomością 22 została ustalona).

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 maja 2024 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

                - opatrzona pieczątką,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

   - poczty lub kuriera lub poczty elektronicznej: edyta.panek@michalow.pl lub też dostarczona osobiście na adres Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów, do dnia do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15.30.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

cena – 100%

VII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

FORMULARZ OFERTOWY

Metryka

sporządzono
2023-12-29 przez Panek Edyta
udostępniono
2023-12-29 09:37 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-12-29 09:43 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
47
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.