Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Projekty Uchwał Rady Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 53 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-12-29, ostatniej modyfikacji 2023-12-29 11:07

Projekty uchwał na LXVII sesję Rady Gminy Michałów

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Michałów na 2023 r. b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023 -2026; c) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2024 r. d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2024-2027; e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w
Data wytworzenia 2023-11-17, ostatniej modyfikacji 2023-11-17 14:26

Projekty uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Michałów

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; e) w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028; f) w sprawie
Data wytworzenia 2023-10-24, ostatniej modyfikacji 2023-10-24 15:21

Projekty uchwał na LXV sesję Rady Gminy Michałów

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałów do wsparcia i rozwoju Giełdy Rolnej na terenie gminy Pińczów oraz finansowanie zatrudnienia koordynatora obsługi tej giełdy; d) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałów prawa własności
Data wytworzenia 2023-09-26, ostatniej modyfikacji 2023-09-26 14:14

Projekty uchwał na LXIV sesję Rady Gminy Michałów

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałów niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy Michałów; d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice niezbędnej do realizacji
Data wytworzenia 2023-08-25, ostatniej modyfikacji 2023-08-25 08:38

Projekty uchwał na LXIII sesję Rady Gminy Michałów

11. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na łata 2023-2026; c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrocieryż znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa; d) w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków
Data wytworzenia 2023-08-04, ostatniej modyfikacji 2023-08-04 20:48

Projekty uchwał na LXII sesję Rady Gminy Michałów

10. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; d) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Data wytworzenia 2023-06-23, ostatniej modyfikacji 2023-06-23 08:55

Projekty uchwał na LXI sesję Rady Gminy Michałów

10. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Michałów za 2022 r.: - debata nad raportem, - głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania - podjęcie uchwały. 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałów za 2022 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy - podjęcie uchwały. 12. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałów z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
Data wytworzenia 2023-06-09, ostatniej modyfikacji 2023-06-09 11:12

Projekty uchwał na LX sesję Rady Gminy Michałów

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów; d) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Michałowie; e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących
Data wytworzenia 2023-05-30, ostatniej modyfikacji 2023-05-30 10:41

Projekty uchwał na LIX sesję Rady Gminy Michałów

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów. b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów położonej w Górach Projekt6a.pdf Projekt6b.pdf
Data wytworzenia 2023-04-20, ostatniej modyfikacji 2023-04-20 09:09

Projekty uchwał na LVIII sesję Rady Gminy Michałów

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok; b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2023-2026; c) w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów; d) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.