Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje społeczne, menu 29 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 09:36

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Michałów zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029), w związku z art. 19 ust.
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 13:10

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałów, oznaczonej Nr 437/3 o pow. 0,3557 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów Zał. nr 1 OGŁOSZENIE konsultacje.pdf ZARZĄDZENIE Nr O.42.2024.docx Zał. nr 2 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI.docx Zał. nr 3 FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.docx
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 13:02

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry, oznaczonej Nr 126 o pow. 0,0200 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów Zał. nr 2 OGŁOSZENIE konsultacje.pdf ZARZĄDZENIE Nr O.41.2024.docx Zał. nr 1 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży pawłowice działka 368.
Data wytworzenia 2024-06-07, ostatniej modyfikacji 2024-06-07 12:53

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice, oznaczonej Nr 368 o pow. 0,6300 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów. Zał. nr 2 OGŁOSZENIE konsultacje.doc ZARZĄDZENIE Nr O.40.2024.docx Zał. nr 1 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży pawłowice działka
Data wytworzenia 2024-05-22, ostatniej modyfikacji 2024-05-22 14:27

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwał y regulującej system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektów następujących projektów
Data wytworzenia 2024-05-09, ostatniej modyfikacji 2024-05-09 08:55

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024” Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 24 kwietnia 2024 r. do 8 maja 2024 r. w celu zebrania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.
Data wytworzenia 2024-04-25, ostatniej modyfikacji 2024-04-25 12:22

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024. Na podstawie art. 5a, art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-17 12:27

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących: uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Michałów Konsultacje trwają od dnia 16 kwietnia 2024 roku do 6 maja 2024 roku.
Data wytworzenia 2023-12-27, ostatniej modyfikacji 2023-12-27 08:49

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2024” Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 1 grudnia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. w celu zebrania opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.
Data wytworzenia 2023-12-22, ostatniej modyfikacji 2023-12-22 13:16

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.